Projektmedarbejder

Jeg har en M.Sc. i Antropologi fra Københavns Universitet og jeg er kontemplativ bevægelsesfacilitator og podcaster på Regnfang. 

Mit arbejde som podcaster, underviser og antropolog kredser alt sammen om forholdet mellem alternative bevidsthedstilstande og eksistentiel udfoldelse. På mit afsluttende antropologiske feltarbejde og speciale undersøgte jeg forståelser og praksisser af psykedelisk integration blandt psykedelika brugere i Danmark. Jeg er særligt optaget af, hvorledes relationelle og kontekstuelle omstændigheder indvirker på den psykedeliske oplevelses terapeutiske potentiale, og jeg er derfor meget glad for at kunne tage del i Cepda og herigennem være med til at skabe et mangfoldigt, støttende, kritisk, og undersøgende fællesskab for psykedelisk brug i Danmark. 

Som antropolog, ser jeg på lokalt forankret psykedelisk brug i henhold til globale bevægelser, og jeg finder det yderst vigtigt at skabe mere opmærksomhed på, hvorledes vi sikrer en fremtid, hvor den psykedeliske renæssance udfolder sig på en måde, der er frugtbar og bæredygtig i både økologisk, kulturel, og social forstand. Nuværende, er mine primære arbejdsopgaver i Cepda at formidle forskning om psykedelika i både mundtlige og skriftlige formater, og jeg håber derigennem at være med til at skabe mere bevidsthed om de mange sammenfiltrede og komplekse faktorer, der indvirker på og omkranser psykedelisk praksis