En bevægelse mod helhed

Vi ønsker en fremtid,
hvor den informerede og helhedsorienterede integration
af psykedeliske substanser i samfundet
bidrager til en friere, mere forbundet og mere retfærdig verden.

The Fabric of Meaning. By BM. CC-BY-SA